top of page

Teslimat, İptal ve İade Koşulları

1- Kullanılan web sitesi (yaziciziceki.com) üzerinden elektronik ortamda sipariş verildiği takdirde, e-mail olarak, sosyal medya üzerinden ve diğer tüm iletişim kanalları aracılığıyla sunulan hizmet sözleşmesi ve gizlilik politikası alıcılar tarafından kabul edilmiş sayılır. 

 

2- Satın alınan her bir hizmet veya eğitim çalışması için hizmetin ne kadar süre zarfında gerçekleşeceği ve hizmetin başlangıç ve bitiş tarihi editörlük, geliştirici editörlük ve danışmanlık hizmeti için tarafların görüşmeleri sonucu, atölye faaliyetleri için ise önceden belirlenen program çerçevesinde belirlenecektir. Bu süre içinde hizmet yerine getirilmez ise ALICI sözleşmeyi sona erdirebilir. Etkinlikler için yapılan ödemelerde SATICI, etkinliği ertelediğinde iptal işlemi ALICI tarafından yapılabilir.

 

3- Satın alınan hizmet veya ürün, eksiksiz ve ürün sayfasında veya ALICI ile yapılacak sözleşmelerde belirtilen niteliklere uygun teslim edilmek zorundadır.

4- Satın alınan hizmetin ifasının imkânsızlaşması durumunda, SATICI durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ALICIYA bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam hizmet bedeli ALICIYA iade edilmek zorundadır.

 

5- ALICI, satın aldığı hizmet bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICININ hizmeti ifa etme yükümlülüğü sona erer.

 

6- Hizmet satın alındıktan sonra, ALICININ ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve hizmet bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICIYA ödenmez ise, SATICI hizmeti ifa yükümlülüğünden kurtulur.

 

7- ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce kontrol edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. 

8- ALICI satın aldığı herhangi bir eğitime başlamadan cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda cayma hakkını atölye ve eğitim çalışmaları için internet sitesinde ilan edilen son kayıt tarihine 7 gün kalana kadarki süre içinde kullanmalıdır. Atölye ve eğitimler için son kayıt tarihi geçtikten sonra ALICI artık hizmeti iade edemeyecektir. ALICI, satın aldığı hizmetin ifası başladıktan sonra cayma hakkını kullanamayacağı gibi atölye ve eğitimler için ise başkaca bir atölye veya eğitim programı ile ya da diğer hizmetlerden biri ile değişiklik yapamayacaktır. Hizmet kullanılmadan önce cayma hakkı saklıdır.

            

ALICI, satın alınan bir editörlük hizmeti ise ve hizmet kullanılmadıysa bu 7 günlük cayma süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten başlar. Atölye ve eğitim çalışmaları için ise bu süre internet sitesinde ilan edilen son kayıt tarihine 7 gün kalana kadarki süredir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICININ onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. 

            

Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICIYA iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 

            

9- İade edilmek istenen hizmet iade edilirken faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası ile birlikte iade edilmeyen hizmetlerin, sipariş iadesi tamamlanmayacaktır.

            

10- SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICIYI borç altına sokan belgeleri ALICIYA iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı veya hizmeti iade almakla yükümlüdür.

            

11- ALICININ kusurundan kaynaklanan bir nedenle iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICININ zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. 

            

12- ALICININ isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICIYA anında teslim edilen gayrimaddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICININ onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

            

13- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

            

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICIDAN talep edebilir ve her koşulda ALICININ borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICININ uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. 

            

14- ÖDEME 

            

Ödemeler, SATICININ hesabına banka havalesi veya EFT ile veya internet sitesi üzerinden ve/veya link yoluyla iyzico aracılığıyla kredi kartı ile yapılabilir.

            

Site üzerinden kredi kartları ile, her türlü kredi kartına online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanılabilecektir. Online ödemelerde iyzico aracılığıyla, sipariş sonunda kredi kartından tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

            

Cayma hakkını kullanmak veya herhangi bir soru, görüş ve öneri için “yaziciziceki.com” sitesindeki iletişim bilgileri kısmından faydalanılabilir.

bottom of page